สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มอบเรทติ้ง “ ดีเลิศ ”ให้แก่ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ในการประเมิน CG Score ประจำปี 2566
01 พฤศจิกายน 2566
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มอบเรทติ้ง “ ดีเลิศ ”ให้แก่ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ในการประเมิน CG Score ประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
Ratchaphruek Hospital in Khon Kaen, Thailand Achieves GHA Accreditation with Excellence, Affirming Its World-Class Services for Medical Travelers
29 สิงหาคม 2566
Ratchaphruek Hospital in Khon Kaen, Thailand Achieves GHA Accreditation with Excellence, Affirming Its World-Class Services for Medical Travelers
อ่านเพิ่มเติม
Global Healthcare Accreditation Awards Accreditation with Excellence to Ratchaphruek Hospital for Medical Travel Services
21 สิงหาคม 2566
Global Healthcare Accreditation Awards Accreditation with Excellence to Ratchaphruek Hospital for Medical Travel Services
อ่านเพิ่มเติม
บรรยากาศกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
31 มกราคม 2566
บรรยากาศกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
อ่านเพิ่มเติม
5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
03 มกราคม 2566
5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครร้านค้า
05 ธันวาคม 2565
รับสมัครร้านค้า
อ่านเพิ่มเติม
พรบ.ไม่ขาดคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้นในวงเงิน30,000 บาท ที่…โรงพยาบาลราชพฤกษ์
21 พฤศจิกายน 2565
พรบ.ไม่ขาดคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้นในวงเงิน30,000 บาท ที่…โรงพยาบาลราชพฤกษ์
อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครร้านค้า
16 พฤศจิกายน 2565
รับสมัครร้านค้า
อ่านเพิ่มเติม
ในนามผู้สนับสนุนหลัก การประกวดMISS GRAND KHON KAEN 2023
18 ตุลาคม 2565
ในนามผู้สนับสนุนหลัก การประกวดMISS GRAND KHON KAEN 2023
อ่านเพิ่มเติม
ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI
27 กันยายน 2565
ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI
อ่านเพิ่มเติม
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสากล จาก JCI Joint Commission International (JCI) Re-Accredited
31 สิงหาคม 2565
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสากล จาก JCI Joint Commission International (JCI) Re-Accredited
อ่านเพิ่มเติม
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เปิดรักษาโครงการเบิกจ่ายตรง ข้าราชการ และครอบครัว
19 เมษายน 2565
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เปิดรักษาโครงการเบิกจ่ายตรง ข้าราชการ และครอบครัว
อ่านเพิ่มเติม