ทางโรงพยาบาลให้การรักษาคนไข้ด้วยความใส่ใจในรายละเอียด ซึ่งไม่เพียงแต่รักษาอาการป่วยทางการ แต่เน้นให้การรักษาจิตใจของคนไข้ด้วย ซึ่งในขณะที่ป่วย คนไข้ส่วนใหญ่จะมีความต้องการการดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษกว่าเวลาที่ไม่ได้ป่วย ซึ่งทางโรงพยาบาลเข้าใจในจุดนี้เป็นอย่างดี จึงใช้ความพิถีพิถันในการดูแล รวมถึงจัดบรรยากาศโรงพยาบาลให้เหมือนบ้าน ทำให้คนไข้มีความสบายใจ และแนะนำบอกต่อไปยังเพื่อนและญาติ

 • ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดสมอง โรคทรวงอก การได้ยินและการทรงตัว
 • ศูนย์อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) การรักษาเชิงป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษาโรคและความผิดปกติในร่างกายผู้ใหญ่
 • ศูนย์ศัลกรรมทั่วไป ให้การดูแลรักษาสุขภาพสำหรับเพศชาย (Men Health Center) และทางเดินปัสสาวะ
 • ศูนย์กุมารเวชศาสตร์ ให้การดูแลรักษาด้านการพูด และพัฒนาการเด็ก
 • ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก
 • ศูนย์รักษาโรค หู คอ และ จมูก
 • ศูนย์สูตินรีเวช
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีน
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • บริการตรวจรักษาอื่นๆ เช่น บริการห้องตรวจฉุกเฉิน คลีนิคฟื้นฟูร่างกายหลังการรักษา และศูนย์รังสีวิทยา เป็นต้น
 • สำหรับเคส IPD สามารถให้บริการได้ 198 เตียง โดยภายในปี 2568 จะมีการเปิดตึกใหม่ที่มี capacity 100 เตียง เพื่อรองรับคนไข้ IPDได้มากขึ้น
 • สำหรับเคส OPD ทางโรงพยาบาลมีห้องตรวจ 36 ห้อง โดยมีแพทย์ประจำจำนวน 26 คน มีแพทย์ part-time จำนวน 215 คน และมีพยาบาลประจำจำนวน 196 คน

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ รับรักษาคนไข้ต่างชาติ โดยหากคิดจากรายได้ สัดส่วนรายได้จากลูกค้าต่างชาติอยู่ที่ราว 1.7% ซึ่งถือว่าน้อยมาก ทางโรงพยาบาล คาดว่าในอนาคตจะมีจำนวนลูกค้าต่างชาติเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะที่มาจากกลุ่ม CLMV เนื่องจากโรงพยาบาลมีมาตรฐานการรักษาในระดับสากล ทำให้คนไข้จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามารับการรักษาที่จังหวัดขอนแก่นได้อย่างสะดวก ไม่ต้องเดินทางเข้าไปที่กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลด้านความงามจะเปิดให้บริการช่วงต้นปี 2568 โดยโรงพยาบาลนี้จะเป็นโรงพยาบาลด้านศัลกรรมความงามแห่งแรกในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลมีการประชาสัมพันธ์ไปในประเทศเพื่อนบ้านด้วย (กลุ่ม CLMV) การให้บริการของโรงพยาบาลศัลกรรมความงามทำได้ครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศัลกรรมเพื่อความงาม สำหรับการให้บริการและรักษาด้านผิวพรรณ (Skin) มีการวางแผนไว้แล้ว อย่างไรก็ดี เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีผู้ให้บริการรายอื่นอยู่แล้วเป็นจำนวนมาก ทางโรงพยาบาลจึงยังไม่ได้เปิดดำเนินการในด้านนี้

 • โรงพยาบาลมีการให้บริการที่หลากหลาย อีกทั้งมีแพทย์ผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆ อยู่มากมาย ทำให้มีความพร้อมรับคนไข้ในทุกสถานการณ์ ซึ่งส่งผลให้สามารถรักษาโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว เช่น โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งทำให้เราประสบความสำเร็จในการรักษามากกว่าที่อื่น
 • โรงพยาบาลมีการเก็บ Feedback อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้ทราบว่าผู้เข้ารับการรักษาประทับใจกับโรงพยาบาลในด้านใด โดยจากสถิติจะเป็นเรื่องดังนี้
  • การเจาะเลือดที่รวดเร็วและเจ็บปวดน้อย โดยโรงพยาบาลมีการเทรนนิ่งพยาบาล ให้มีความชำนาญในการเจาะเลือดเป็นอย่างดี
  • การดูแลหลังการผ่าตัด โดยมีห้องพิเศษเพื่อพักฟื้นหลังผ่าตัด ให้กับทางผู้เข้ารับการรักษา เพื่อให้ร่างการและจิตใจฟื้นฟูก่อนกลับบ้าน
  • บรรยากาศในโรงพยาบาลถูกจัดสรรให้เหมือนอยู่บ้าน และในสวน ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้คนไข้เกิดความสบายใจและฟื้นฟูร่างการได้อย่างรวดเร็ว
  • ทางโรงพยาบาลมีการสำรวจความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับเรทติ้งมากกว่า 90% อยู่ตลอดมา

โรงพยาบาลราชพฤกษ์มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ซึ่งที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลมีประวัติการดูแลรักษาคนไข้ในเคสต่างๆ ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย อาทิ

 • รักษาโรคหลอดเลือดสมอง สโตรค
 • รักษาด้านอายุรศาสตร์ (Internal Medicine) เน้นทั้งการรักษาเชิงป้องกัน และรักษาโรคและความผิดปกติในร่างกายผู้ใหญ่
 • รักษาปัญหาสุขภาพสำหรับเพศชาย (Men Health Center) และทางเดินปัสสาวะ
 • รักษาโรคในเด็ก รวมถึงให้การดูแลรักษาด้านการพูด และพัฒนาการเด็ก
 • รักษาโรค หู คอ และ จมูก
 • รักษาด้านสูตินรีเวช

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังรับ ตรวจสุขภาพทั่วไป ทำฟัน และฉีดวัคซีน

 • ปรับปรุงอาคารเก่าของโรงพยาบาล ให้เป็น wellness center เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุ และผู้สนใจในการรักษาเชิงป้องกัน
 • ปรับปรุงศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศูนย์การรักษาโรคที่ยากและซับซ้อน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาให้ดียิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมีอาจารย์แพทย์อยู่กว่า 200 ท่าน ที่สามารถเป็นที่ปรึกษา ให้การรักษา และผ่าตัดได้
 • จัดตั้งศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่มแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมครบในทุกด้านมากยิ่งขึ้น
 • โรงพยาบาลต้องการผลักดันให้ จังหวัดขอนแก่น เป็น Medical Hub หรือ ศูนย์กลางทางการแพทย์ และ Wellness Hub ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงให้เติบโตยิ่งขึ้น
 • วางแผนการรองรับลูกค้าต่างชาติที่จะเพิ่มมากขึ้น โดยจัดสรรแพทย์ บุคคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงแผนการรักษาเพื่อให้ลูกค้าต่างชาติเข้ารับการรักษาอย่างสะดวกยิ่งขึ้น คาดว่าจะทำให้มีลูกค้าต่างชาติเข้ารับการรักษาเพิ่มมากขึ้น
 • วางแผนการรองรับลูกค้าประกันที่จะเพิ่มมากขึ้น โดยจัดสรรบุคคลากร และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มประกันส่วนบุคคล และ กลุ่มประกันสังคม โดยโรงพยาบาลได้สร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ ขนาด 100 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มประกันสังคมโดยเฉพาะ
 • เปิดโรงพยาบาลศัลยกรรมด้านความงาม

นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลได้มองหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการไปในจังหวัดอื่นๆ อีกทั้งมีการพูดคุยกับนักธุรกิจต่างๆ เพื่อหาโอกาสสร้างธุรกิจใหม่ๆ ร่วมกันที่จะช่วยให้โรงพยาบาลยกระดับการให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น และครอบคลุมทุกด้านมากยิ่งขึ้น