05 ธันวาคม 2565

รับสมัครร้านค้า

รับสมัครผู้ยื่นเสนองานจ้างบริการอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลราชพฤกษ์

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-12 ธันวาคม 2565

  • นัดชี้แจงเงื่อนไขการบริการอาหาร : วันที่ 14 ธันวาคม 2565
  • นัดสัมภาษณ์และคัดเลือก : วันที่ 15 ธันวาคม 2565
  • ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 16 ธันวาคม 2565
  • นัดเซ็นต์สัญญาบริการ : วันที่ 19 ธันวาคม 2565

นัดร้านที่ได้รับการคัดเลือกร่วมวางแผน และเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน วันที่ 23 ธันวาคม 2565 : เริ่มดำเนินการวันที่ 1 มกราคม 2566 ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณณัฐชยา มาตเลี่ยม มือถือ 098 146 9836 ส่งใบสมัครทาง MAIL – missnumnim893@gmail.com หรือ แผนกโภชนาการ ชั้น 1 อาคารบริการ โรงพยาบาลราชพฤกษ์