บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการเรียกรับสินบนทุกรูปแบบ

โดยการดําเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี

แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสการทุจริต

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นหรือคำถามของคุณ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด: 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น