บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์

เกี่ยวกับโรงพยาบาลราชพฤกษ์

โรงพยาบาลเอกชนมุ่งเน้น การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ของชุมชนในจังหวัดขอนแก่น ด้วยสถานพยาบาลที่สะดวกสบาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
เตียงสำหรับผู้ป่วยใน
บุคลากรทางการแพทย์
แพทย์ประจำ
แพทย์นอกเวลา
พยาบาลประจำ
ดูเพิ่มเติม

ธุรกิจของเรา

ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางที่หลากหลายที่เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงได้มีการ เพิ่มศักยภาพให้มีความครอบคลุมขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ที่หลากหลาย และครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ ของผู้รับบริการ

ศูนย์เต้านมครบวงจร
ศูนย์การได้ยิน และการทรงตัว
ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์แม่และเด็ก
คลินิกรักษาโรคเฉพาะทาง

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปี 2566

รายได้แบ่งตาม ประเภทผู้ป่วย
ทั้งหมด
1,160.6
ล้านบาท
รายได้แบ่งตาม ผู้ชำระเงิน
ทั้งหมด
1,160.6
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
-12.1% YoY
EBITDA
ล้านบาท
-28.8% YoY
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
-35.6% YoY

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

08
มีนาคม 2567
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็ปไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
19
กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
19
กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

22
เมษายน 2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เวลา 09.30 น.