บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์

เกี่ยวกับโรงพยาบาลราชพฤกษ์

โรงพยาบาลเอกชนมุ่งเน้น การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ของชุมชนในจังหวัดขอนแก่น ด้วยสถานพยาบาลที่สะดวกสบาย

ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
เตียงสำหรับผู้ป่วยใน
บุคลากรทางการแพทย์
แพทย์ประจำ
แพทย์นอกเวลา
พยาบาลประจำ
ดูเพิ่มเติม

ธุรกิจของเรา

ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางที่หลากหลายที่เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงได้มีการ เพิ่มศักยภาพให้มีความครอบคลุมขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ที่หลากหลาย และครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ ของผู้รับบริการ

ศูนย์เต้านมครบวงจร
ศูนย์การได้ยิน และการทรงตัว
ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์แม่และเด็ก
คลินิกรักษาโรคเฉพาะทาง

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ Q3/2566

รายได้แบ่งตาม ประเภทผู้ป่วย
ทั้งหมด
321.4
ล้านบาท
รายได้แบ่งตาม ผู้ชำระเงิน
ทั้งหมด
321.4
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
+11.20% YoY
EBITDA
ล้านบาท
+29.80% YoY
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
+46.80% YoY

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

19
กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
19
กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
19
กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

29
กุมภาพันธ์ 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2566